Kullanım şartları

Bu sitenin kullanımı, bu siteye erişim sağlamakla kabul etmiş sayıldığınız aşağıdaki şartlara tabidir.

İçerik
Doğru ve eksiksiz bilgi sunmak amacıyla her türlü çalışma yapılmıştır. Ancak burada yer alan herhangi bir bilginin doğruluğuna dair beyan veya garantide bulunmamakta olup söz konusu bilgileri güncel tutma zorunluluğundan açıkça feragat etmektedir.

Site ve içerik, hiçbir güvence verilmeksizin “bu haliyle”, “olduğu gibi” esaslarına dayalı olarak sağlanmaktadır. İçeriğin veya bizzat sitenin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, ihlal durumunun olmaması, sahipliği, ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğuna dair garanti vermemektedir ve bu şekilde ifade edilen veya belirtilen güvencelerin hiçbirini kabul etmemektedir. Site içeriğinin bulaşıcı veya zararlı özellikler taşıyan virüsler, solucanlar veya diğer kodlar içermediğine dair garanti verilmemektedir.

Diğer web sitelerine bağlantı

Bu site, üçüncü taraflara ait diğer web sitelerine bağlantı vermektedir. Bu tür üçüncü taraf sitelerine bağlantı verilmesi, üçüncü taraf siteyi veya üçüncü taraf sitede tanıtılan, sunulan veya satılan herhangi bir ürünü onayladığı veya bu tür sitelerin bilgisayar virüsleri veya zararlı özelliğe sahip herhangi bir şey taşımadıkları anlamına gelmemektedir. Herhangi bir üçüncü taraf sitenin kişisel verileri toplaması veya kullanmasına dair tarafımızca hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Buna ek olarak üçüncü taraf reklamlarının doğruluğu veya hatalı oluşuna dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

Telif Hakkı

Bu internet sitesinde sergilenen materyalleri; telif hakları, marka ve diğer tescilli uyarılarının tümüne riayet etmek ve bağlı kalmak kaydıyla, yalnızca ticari olmayan amaçla ve kişisel kullanım için indirebilirsiniz. Metinler, resimler, işitsel ve görsel materyaller dahil olmak üzere bu internet sitesine ait içerik yazılı izni olmaksızın kamusal veya ticari veya haberleşme amaçlarıyla hiçbir şekilde kopyalayamaz, yeniden üretemez, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, paylaşamaz, aktaramaz veya dağıtamazsınız.


Çerezler
Üçüncü parti yazılımlar tarafından ziyaretçiler hakkında isimsiz bilgilerin toplanması gibi bazı özel durumlarda çerezleri kullanılır.