Month: March 2020

İklimle Dönüşmek

Sistemi değiştirmek, ancak kendimizi ve bakış açımızı değiştirmekle mümkün olabilir. Tekil eylemlerimiz kadar ve hatta ondan da öte birlikte değişmekle, birlikte durmakla, buna doğru adım atmakla.

Read More

Akdeniz’in hırçın kızı: Konca Kuriş

Mersin’de 1998 yılında evinin önünden bir kadın kaçırıldı. Başörtülü, inatçı, direnen bir feminist. Ardında hikayesi, anısı ve hala kadınların omuzlarında yükselen mücadelesi kaldı. Bir camii avlusunda verilmiş bir söz ile; “Akdeniz’in hırçın kızı Konca, seni saygıyla selamlıyoruz. Bütün kadınlar olarak açtığın yoldan devam ederek, seni hiç unutmayacağız.” Konca Kuriş’i ve mücadelesini bir 8 Mart arifesi, beş çocuğundan biri Sırma Kuriş ile konuştuk.

Read More

1878 Berlin Antlaşması ışığında Ermeni-Kürt ilişkilerinin seyri

Tarih Sohbetleri’nde Celal Temel, 1878 Berlin Antlaşması sürecinde Ermeni-Kürt ilişkilerini ele aldı. Hüdai Morsümbül’ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Temel, “Aynı havayı soluyan, aynı suyu paylaşan iki halk”ın çelişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere bölgesel güçlerle ilişkilerini anlattı.

Read More

Tarihi ve ekonomi politikasıyla nesilden nesle kahve

Hayatımızda bunca önemli yer edinmiş kahveye, kahve deyip geçemeyeceğimiz aşikâr. Bu yüzden üçüncü nesil kahvecilerle birlikte artık “kahveoloji” tabiri de dolaşımda. Kültürhane’de Keyfedekeder Sohbetler’in ilk konuğu olan Ümit Yazmacı, kahveolojiyi tarlalardan sofralarımıza ardında büyük bir hikâyeyle gelen kahveyi içinde sanatı da barındırarak anlamaya çalışma çabası, bir muhakeme tarzı olarak tanımlıyor.

Read More