Al-ver değil gel kardeşim 

Derviş Atahan

 İçerisinde bulunduğumuz koşullarda kâr odaklı monokültür gıda üretim yöntemlerimiz, sürdürülemez enerji politikalarımız, müsrif tüketim biçimlerimiz ve diğer tüm çevresel sorunlarımız üzerine birey ve toplum olarak radikal yaklaşımlar sunmak abartılı bir tepki olmaktan çıkmış görünüyor. Zira doğanın diğer herhangi bir parçası gibi insan da yaşamda kalma mücadelesinin tabiata karşı değil tabiatın zorunluluklarına karşı; tabiata hükmedilerek değil tabiatla birlikte icra edilen bir mücadele olduğunu anlamanın eşiğinde… Bugün özellikle doğaya karşı eylemlerimizin sorumluluğunu alma cesareti göstermek, sömürü davranışlarımızı iyileştirilebilir ve sürdürülebilir davranışlara evriltmek hepimizin kendi adına üzerine düşünmesi ve farkındalık kazanması gereken bir durum. Bu farkındalığın kazanılması; tabiatın mahiyetinin anlaşılmasıyla, sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesiyle, kaynakların akıllıca ve adil şekilde kullanılmasıyla, kısacası doğayı, insanı ve diğer canlıları bir bütün olarak gözeterek bir üretim-tüketim bağının yaratılmasıyla mümkündür. Elbette bazılarımız bu tarz bir yaşam biçimini yaratmada yeterli bilgiye, beceriye, fiziki imkanlara, belki de ekonomik koşullara sahip olmadığını düşünebilir. Ya da  böyle bir farkındalığın toplumumuz insanı için büsbütün imkansız olduğunu düşünebilir. Fakat belki de yapmamız gereken şey sadece kendi marifet ve imkanlarımıza uygun küçük adımlar atmaya başlamaktır. Bu adımların kıymetli bir örneği Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren, ekolojik bilinç kazanmaya ve kazandırmaya çabalayan, sürdürülebilirliğin mümkün, sağlıklı gıdaya erişimin ihtiyaç olduğunu düşünen; bu bağlamda buluşmalar gerçekleştiren, yerelde organik tarımı destekleyen tamamen gönüllü bireylerden oluşan Çukurova İnsan Tohum Toprak Atölyeleri Gıda Ağı’dır. Bir toplum destekli tarım faaliyetçisi olma iddiasındaki topluluk, üretim sürecinde çiftçiye destek olunarak elde edilmiş ürünleri hem üretici hem de tüketici adına adil bir şekilde tüketiciye ulaştırarak üretici ile tüketici arasındaki maddi bağımlılığı basit bir al-ver meselesi olmaktan çıkarıp, zehirsiz ve sürdürülebilir tarım için ortaya konulan emeğin anlaşılmasını, böylelikle bu bağımlılığın karşılıklı güvene dayalı bir duygudaşlığa dönüşmesini sağlamaktadır. Toprağa minnet duygusuyla yapılan ekolojik faaliyet insan ile fikirler arasında kurulan bağın en güzel ürünlerindendir. Bu güzelliği yerinde yaşamak isteyen tüm Çukurovalı ekoloji meraklıları için bu paylaşım ağı değerlendirilmeyi hak eden bir seçenek.


ÇİTTA

Çukurova İnsan Tohum Toprak Atölyeleri, 2015 senesinde kurulmuş, yerelde ekolojik yaşam bilinci ve farkındalığının gelişmesi için çabalayan, gönüllü bir topluluk. Bu amaçla söyleşiler, atölyeler, film gösterimleri, şenlik ve festivaller düzenledi, okul ve meslek odalarında buluşmalar gerçekleştirdi. Kültürhane ile işbirliği içerisinde yaptığı etkinliklerle Kültürhane’nin dayanışma içinde olduğu bir kardeş organizasyondur.

Kültürhane Menü/Dergi (Tüm Sayılar)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *